KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Detay

Hakkımızda 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ   BÖLÜM HAKKINDA   Eğitim Bilimleri Bölümü Türkiye'nin eğitim alanlarında yaşadığı problemlere ilişkin bilimsel çerçevede araştırmalar yapmak ve sorunlara çözümler üretmek, Türk Milli Eğitim Sisteminin ihtiyaç duyduğu alanlara uzman yetiştirmek, toplumun eğitim gereksinmelerine cevap vermek üzere faaliyet gösteren bir bölümdür. Bölümümüz Eğitim Fakültesi bünyesinde lisans programlarının pedagojik formasyon derslerinin yürütülmesinden sorumludur.  Eğitim Bilimleri Bölümünde Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyde ise Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD ile Eğitim Programları ve Öğretimi ABD programlarına tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri kabul edilmektedir. Bölümümüz şu anda kendi alanlarında uzman 13 öğretim üyesi ve bir öğretim görevlisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.     VİZYON Temel ve uygulamalı eğitim bilimleri bilgisiyle donanımlı, çağdaş eğitim bilgisine sahip, ülkesine ve çevresine yararlı, teknolojik gelişmeleri takip eden, sosyal hayatta karşılaşılan problemlere çözümler üretebilen, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, kendisiyle barışık, pozitif düşünebilen, eğitimde yerel ve ulusal düzeyde standartların yükseltilmesine katkı sunan, değişime ve yeniliğe açık, katılımcı, demokratik yönetimin egemen olduğu, etik ve uluslararası düzeyde akademik bir çekim merkezi olan bir anabilim dalı olmak temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.     MİSYON Eğitim programları ve öğretim ile eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında, araştıran, bilgi üreten, sorunları çözen ve ürettiği bilgileri uygulayabilen, mesleğini seven ve mesleki anlamda kendini sürekli geliştirmeye çalışan, her durumda çevresine yararlı olabilen, demokratik ve etik değerlere sahip, saygılı kişiler yetiştirmek. Hızla değişen dünyamızda, eğitim programlarını ve öğretim metotlarını teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gelişen teknolojilere adapte edebilen, eğitim yönetimi ve denetimi alanında yeni bilgileri kullanabilen, alanındaki gelişmeleri takip edebilen lider öğretmen adayları ve yöneticileri yetiştirmek. Eğitim programları ve öğretim ile eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi anabilim dallarını ülkemizde en çok tercih edilen anabilim dalları düzeyine getirmek. Çağdaş eğitim yaklaşımı çerçevesinde  öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulama ile teoriyi birleştirebilmesini sağlamak, sürekli profesyonel gelişimi desteklemek, eğitim politikasıyla ilgili konularda bireylerin düşünmelerini sağlamak, nitelikli öğrenme ve öğretme için eğitim sistemini geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı vermek, eleştirel ve farklı düşünme becerilerini kazanmış yöneticilerin yetişmesini sağlamak. Bölümün (Anabilim dalının) tanıtılmasına yönelik çalışmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.      

...